Eksports

Šobrīd sabiedrības realizāijas politika ir vērsta uz eksportu, mazāk pievēršoties kūdras mazumtirdzniecībai vietējā tirgū. Kūdra tiek eksportēta uz vairākām ES dalībvalstīm: Vāciju, Čehiju un Nīderlandi. Kūdra tiek eksportēta bērtā un fasētā (BIG BALES 6 m³ iepakojumos uz paletēm) veidā, izmantojot sauszemes, kā arī jūras transportu.