Process kā iegūst

Gaišā lauksaimniecības kūdra tiek iegūta kūdras purva virsējo slāni apstrādājot ar frēzēšanas metodi, pēc tam to žāvējot un savācot.

Gaišās kūdras savākšanai SIA " ZIBU Ventspils " lieto pneimatisku  savākšanas metodi. Pneimatiskā savākšanas metode nodrošina iegūtās kūdras rupjāku struktūru un zemāku putekļu saturu.

30 % no savāktās kūdras daudzuma ir ar vidēju un rupjāku struktūru - 10 - 50 mm.