Kūdras frakcjias

Pi­eejamās frēzkūdras frak­ci­jas:

  • 0 - 20 mm
  • 0 - 40 mm
  • 20 - 40 mm, kā arī ci­tas frak­ci­jas.
  • 0  - 40 mm - nesijāta kūdra

Frēzkūdra ti­ek trans­portēta Big Ba­le iepa­kojumā uz pa­letēm vai be­ramā - vaļējā ve­idā.