Rezultāts

Pēc kūdras sabēršanas bērtnēs, tā tiek sagubota, lai maksimāli saglabātu kūdru sausu.

Pēc sagubošanas bērtnes iegūst nepieciešamo formu.