Loģistika

Eksports tiek realizēts, izmantojot sauszemes un jūras transportu. Pa sauszemi notiek ar presētās kūdras pārvadāšana ar kravas automašīnām, pārsvarā tiek izmantoti transporta pārvadājumu kompāniju pakalpojumi. Ar vairākām pārvadājumu kompānijām izveidojusies ilggadēja un cieša sadarbība. Pa jūru, izmantojot kuģu transportu, tilpnēs tiek pārvadāta bērtā kūdra.

Sakarā ar to, ka Ventspils osta ir neaizsalstoša, pārvadājumi ar kuģiem ir iespējami visa gada garumā, bez tam osta atrodas 15 km attālumā no ieguves un ražotnes vietas, kas ievērojami atvieglo kūdras transportēšanu uz ostu. Iespējami ir arī Mērsraga ostas pakalpojumi. Kuģu fraktēšanu veic kuģu aģentēšanas kompānija, ar kuru tāpat ir izveidojusies ilggadēja un cieša sadarbība.