Iepirkumi

Lai palielinātu sezonas laikā iegūtos kūdras daudzumus, uzņēmums iegādājas jaunas kūdras savācējmašīnas un kūdras ieguves spectehniku.