Iegūšana

Kūdras ieguve pārsvarā notiek Vārves kūdras purvā (285,5 ha), kuru uzņēmums iznomā no Vārves pagasta padomes (Ventspils novads). 2003. gadā uzsākta kūdras ieguve SIA „ZIBU Ventspils” piederošā purvā „Purvāji” (Talsu novads) (40,13 ha).

2011. gadā kūdras ieguve uzsākta arī kūdras purvā „Krastkalni”, Talsu novadā (54,7 ha). No 2002. gada SIA „ZIBU Ventspils”, pamatojoties uz noslēgto ar Z/S „Piesaule” līgumu, iegūst kūdru Sarāju purvā, Talsu novadā. 2009. gadā tika pabeigta iepakošanas ceha celtniecība zemes gabalā „Virziķi”. 2010. gadā tika pabeigta otra angāra celtniecība, kuru izmanto kūdras šķirošanai.