Gabalkūdra

No 2011. gada uzņēmums SIA “ZIBU VENTSPILS” piedāvā arī gabalkūdru. Gabalkūdra ir galvenokārt dažādu kūdras sūnu daļēji sadalījušos atlieku dabīgs sablīvēts maisījums. Gabalkūdra tiek iegūta no kūdras slāņa ar speciālu griešanas tehnoloģiju. Gabalkūdra tiek žāvēta saules un vēja ietekmē.

Labākas struktūras iegūšanai, to ziemā atstāj uz lauka sakrautajās kaudzēs un ļauj tai izsalt. Gabalkūdra tiek lietota kā viena no struktūru uzlabojošām komponentēm dažādu substrātu un augšņu izgatavošanā. Pirms gabalkūdra tiek pielietota, ar speciālu dzirnavu palīdzību tā tiek samalta un izsijāta attiecīgās frakcijās. No gabalkūdras ir iespējams iegūt produktus ar lielisku struktūru, ko nesniedz citi kūdras veidi.

Nevienam citam kūdras veidam nepiemīt tāds gaisa saturs un ūdens uzsūktspēja kā smalcinātai gabalkūdrai.

SIA „ ZIBU Ventspils ” pi­egādā pro­duk­ci­ju ar kli­en­tu trans­por­tu.

Piegādi regulē savs­tarpēja vi­enošanās ar kli­en­tu. Uzņēmums sa­dar­bo­jas ar va­irākām starp­ta­utiskām loģis­ti­kas un kra­vas pārvadāju­mu kompānijām, kas kūdras pro­duk­ci­ju var nogādāt uz jeb­ku­ru pi­ep­rasīto vietu un valsti. Pro­duk­tu pi­egāde var tikt veikta gan ar kra­vas, mašīnām, gan ar jūras trans­por­tu.